Geslacht connector: mannelijk versus vrouwelijk, hoe identificeren en verbinden?